Sklop logika

Naloge

Naloge o Tipih in Topih

           pripravil Izidor Hafner, februar 2011