Sklop logika

Naloge

Svet Tarskega - obratne naloge

           pripravil Izidor Hafner, april 2014