Gradivo za seminar iz razvedrilne matematike - sklop logika

Testi

Uporaba testov pri pouku izbirnega predmeta Logika v 8. razredu devetletke (silogizmi)

V sklop učnega načrta sodijo še silogizmi, ki jih obravnavamo posebej.
Test A Z diagrami izpelji pravilnost oz. nepravilnost silogizma. Silogizmi so podani simbolično.
Test B Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma.
Test C Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma.
Test D Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma.
Test E Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma.
Test F Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma.
Test G Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma.
Test H Predikatni račun, silogizmi: Če po trije zaporedni stavki tvorijo silogizem, kateri model je protiprimer?
Test I Če po trije zaporedni stavki tvorijo silogizem, kateri model je protiprimer?
Test J Določi nižji, višji in srednji termin ter vrsto kategoričnega stavka. Nato ugotovi pravilnost oz. nepravilnost silogizma.

Teorija silogizmov je opisana v članku I. Hafner, Silogizmi, L&RM, št. 1, letnik 2005/2006