Gradivo za seminar iz razvedrilne matematike - sklop logika

Testi

Uporaba testov pri pouku izbirnega predmeta Logika v 9. razredu devetletke

Testi na tej spletni strani so namenjeni za preverjanje predznanja, znanja in za domače naloge. Testi ustrezajo učnemu načrtu izbirnega predmeta v 9. razredu in so narejeni v skladu s tradicijo uvajanja logike v naše osnovne šole. Priporočamo uporabo programa Svet Tarskega.
Test A Test simboličnega zapisa izjavnih povezav.
Test B Test uvajanja kvantifikatorjev.
Test C Test s stavki z dvema kvantifikatorjema.
Test D Stavki z dvema kvantifikatorjema. Pogojni kvantifikatorji.
Test E Stavki zapisani z izrazom “je”, simbolično ε.

Kot primerno literaturo za učitelje priporočam Batagelj, Hafner: Logika (srednje izobraževanje, DZS, 1984.)