Gradivo za seminar iz razvedrilne matematike - sklop logika

Testi

Uporaba testov pri pouku izbirnega predmeta Logika v 8. razredu devetletke

Testi na tej spletni strani so namenjeni za preverjanje predznanja, znanja in za domače naloge. Testi ustrezajo učnemu načrtu izbirnega predmeta v 8. razredu in so narejeni v skladu s tradicijo uvajanja logike v naše osnovne šole. V učni načrt sodijo še silogizmi, ki so obravnavani posebej.
Test A Je najenostavnejši test. Ugotavljati moramo pravilnost splošnih (univerzalnih) stavkov (vsak, noben) in delnih (partikularnih, eksistencialnih) stavkov (vsaj en, nekateri).
Test B Test B služi za utrjevanje negacije splošnih in delnih stavkov. V poštev pridejo pravila negacije the stavkov.
Test C Ugotavljamo resničnost t.i. Aristotelovih stavkov.
Test D Stavki z dvema kvantifikatorjema.
Test E Je test za ugotavljanje znanja logike v 8.razredu.
Test F Test vsebuje kvantificirane sestavljene stavke.
Test G vsebuje stavke z dvema izjavnima povezavama.

V sklop učnega načrta sodijo še silogizmi, ki so obravnavani posebej. Kot primerno literaturo za učitelje priporočam Batagelj, Hafner: Logika (srednje izobraževanje, DZS, 1984).