Gradivo za seminar iz razvedrilne matematike - sklop logika

Testi

Uporaba testov pri pouku izbirnega predmeta Logika v 7. razredu devetletke

Testi na tej spletni strani so namenjeni za preverjanje predznanja, znanja in za domače naloge. Testi ustrezajo učnemu načrtu in so narejeni v skladu s tradicijo uvajanja logike v naše osnovne šole.
Test A Je najenostavneši test. Izjavne povezave so podane v vrstnem redu: konjunkcija, disjunkcija, alternacija, implikacija, ekvivalenca. Potrebno si je zapomniti le vrednosti dveh enostavnih izjav. Test je uporaben takoj po definiranju povezav.
Test B Test B je podoben prejšnjemu, le da je za vsako povezavo izbran drug par enostavnih izjav.
Test C Je podoben prejšnjim, le da je v vsakem stavku slučajno izbran nabor enostavnih izjav.
Test D Je test za negiranje konjunkcije in disjunkcije. Zaželeno je, da se učenec navadi na uporabo DeMorganovih zakonov.
Test E Je test za negacijo vseh petih tipov sestavljenih stavkov.
Test F Je test za ugotavljanje znanja izjavnih povezav. Kombiniramo enostavne izjave in negacije enostavnih izjav.
Test G Je test za negacijo sestavljenih izjav iz testa F.
Test H Je test za preverjanje znanja povezav in negacije.
Test I Ti testi predstavljajo obratni problem. Če vemo resničnost stavkov, moramo poimenovati like. Ni nujno, da je podana rešitev edina. Gre torej za določeno vrsto logičnih nalog.
Test J Testira znanje pravil sklepanja.
Test K Je neke vrste logična naloga z dvema pogojema. Lahko je tudi protislovna.
Preglednice so namenjene za reševanje in sestavljanje tabelaričnih logičnih nalog. Veliko število jih boste našli v reviji Logika in razvedrilna matematika in med tekmovalnimi nalogami.

Kot edino dodatno literaturo priporočam knjigo Raymonda Smullyana Poznate naslov te knjige.