Johnsonovi poliedri

Konveksni poliedri, ki imajo za mejne ploskve pravilne večkotnike, niso pa uniformni (platonski, arhimedski, prizme ali antiprizme), se imenujejo Johnsonovi poliedri po Normanu Johnsonu, ki je leta 1960 prvi naštel vseh 92 takšnih poliedrov in jih tudi poimenoval. Do tega rezultata je Johnson prišel empirično, pozneje pa je Viktor Abramovič Zalgaller s pomočjo računalnika dokazal, da je ta seznam dokončen. Naslednje slike prikazujejo vsa Johnsonova telesa:
slika 1,slika 2,slika 3,slika 4,
slika 5,slika 6,slika 7,slika 8

Literatura: http://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_solid

           pripravil Izidor Hafner avgusta 2011