Poliedrske delavnice

Vrste poliedrov

Platonska (pravilna) telesa
Arhimedska (delnopravilna) telesa
Prizme
Antiprizme
Johnsonova telesa
Rombska telesa
Dualni poliedri arhimedskih teles
Osmerci
Osmerca s skupno mrežo

           pripravil Izidor Hafner, januar 2011