Gradivo za seminar iz razvedrilne matematike - sklop logika

Naloge

Naloge z razpredelnicami

Naloge so bile narejene s programom Petra Holozana Spesni.

           pripravil Izidor Hafner, april 2014