Gradivo za seminar iz razvedrilne matematike - sklop logika

Naloge

Naloge o lihih in sodih

           pripravil Izidor Hafner, februar 2011