I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. B ∉ velik → A ∉ petkotnik
2. B ∉ bel → D ε majhen
3. B ∉ petkotnik ↔ A ε srednje velikosti
4. A ε majhen ⊻ D ∉ petkotnik
5. ¬(C ε siv ↔ B ε velik)
6. ¬(C ∉ kvadrat → A ε majhen)
7. ¬(A ε petkotnik → A ε bel)
8. ¬(D ε bel ∨ A ∉ majhen)
9. ∀x(x ε velik)
10. ∀x(x ε siv)
11. ∃x(x ε petkotnik)
12. ∀x(x ε kvadrat)
13. ∀x(¬x ε siv)
14. ∀x(¬x ε siv)
15. ∃x(¬x ε srednje velikosti)
16. ∀x(¬x ε bel)
17. ¬(∃x(x ε velik))
18. ¬(∃x(x ε velik))
19. ¬(∀x(¬x ε majhen))
20. ¬(∃x(¬x ε velik))

[Graphics:HTMLFiles/9Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/9Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)