I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. A ∉ bel ↔ B ε siv
2. C ε petkotnik ∧ D ε kvadrat
3. A ∉ petkotnik ∨ D ε petkotnik
4. D ∉ bel ↔ B ∉ srednje velikosti
5. ¬(A ε srednje velikosti → A ∉ bel)
6. ¬(B ε kvadrat → C ∉ srednje velikosti)
7. ¬(D ∉ bel ⊻ D ε bel)
8. ¬(B ε srednje velikosti → C ε srednje velikosti)
9. ∀x(x ε siv)
10. ∀x(x ε siv)
11. ∀x(x ε siv)
12. ∀x(x ε bel)
13. ∃x(¬x ε kvadrat)
14. ∀x(¬x ε petkotnik)
15. ∃x(¬x ε velik)
16. ∃x(¬x ε srednje velikosti)
17. ¬(∃x(x ε bel))
18. ¬(∀x(x ε trikotnik))
19. ¬(∃x(¬x ε trikotnik))
20. ¬(∃x(¬x ε siv))

[Graphics:HTMLFiles/6Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/6Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)