I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. D ∉ bel ↔ A ∉ majhen
2. C ∉ siv ⊻ B ε petkotnik
3. A ε bel ⊻ A ε srednje velikosti
4. D ε trikotnik ⊻ D ∉ siv
5. ¬(C ∉ bel → D ∉ siv)
6. ¬(A ε bel → D ε srednje velikosti)
7. ¬(A ε srednje velikosti → C ε bel)
8. ¬(D ε petkotnik → D ε bel)
9. ∀x(x ε majhen)
10. ∀x(x ε trikotnik)
11. ∃x(x ε petkotnik)
12. ∀x(x ε bel)
13. ∃x(¬x ε siv)
14. ∃x(¬x ε petkotnik)
15. ∃x(¬x ε petkotnik)
16. ∀x(¬x ε velik)
17. ¬(∀x(x ε velik))
18. ¬(∀x(x ε kvadrat))
19. ¬(∃x(¬x ε kvadrat))
20. ¬(∃x(¬x ε bel))

[Graphics:HTMLFiles/47Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/47Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)