I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. B ∉ srednje velikosti ⊻ A ε petkotnik
2. B ∉ kvadrat ∨ D ε bel
3. A ∉ bel ↔ D ε srednje velikosti
4. C ∉ velik ↔ B ∉ majhen
5. ¬(D ε majhen ∨ B ε petkotnik)
6. ¬(C ∉ majhen ↔ D ε majhen)
7. ¬(A ∉ majhen → B ∉ bel)
8. ¬(B ε petkotnik ⊻ A ε petkotnik)
9. ∀x(x ε trikotnik)
10. ∃x(x ε trikotnik)
11. ∀x(x ε bel)
12. ∃x(x ε srednje velikosti)
13. ∀x(¬x ε trikotnik)
14. ∀x(¬x ε trikotnik)
15. ∀x(¬x ε majhen)
16. ∀x(¬x ε siv)
17. ¬(∀x(x ε siv))
18. ¬(∀x(x ε siv))
19. ¬(∀x(¬x ε velik))
20. ¬(∀x(¬x ε petkotnik))

[Graphics:HTMLFiles/45Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/45Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)