I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. A ∉ bel ∧ B ∉ kvadrat
2. C ∉ trikotnik ⊻ B ∉ majhen
3. A ε siv ⊻ D ∉ majhen
4. A ∉ velik → B ∉ bel
5. ¬(C ∉ petkotnik ∨ C ∉ kvadrat)
6. ¬(D ∉ velik → C ∉ trikotnik)
7. ¬(B ε kvadrat ↔ A ε majhen)
8. ¬(B ε srednje velikosti → C ε majhen)
9. ∀x(x ε siv)
10. ∃x(x ε petkotnik)
11. ∃x(x ε bel)
12. ∃x(x ε bel)
13. ∃x(¬x ε petkotnik)
14. ∃x(¬x ε kvadrat)
15. ∃x(¬x ε majhen)
16. ∃x(¬x ε trikotnik)
17. ¬(∃x(x ε majhen))
18. ¬(∀x(x ε trikotnik))
19. ¬(∃x(¬x ε bel))
20. ¬(∀x(¬x ε srednje velikosti))

[Graphics:HTMLFiles/44Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/44Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)