I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. A ∉ srednje velikosti ∨ A ∉ majhen
2. D ε siv ∨ A ∉ trikotnik
3. A ε srednje velikosti ∨ C ε velik
4. D ε srednje velikosti ⊻ C ε majhen
5. ¬(A ε kvadrat → C ∉ velik)
6. ¬(C ∉ srednje velikosti ⊻ A ε majhen)
7. ¬(A ε trikotnik → D ∉ trikotnik)
8. ¬(A ε kvadrat → A ε bel)
9. ∀x(x ε bel)
10. ∀x(x ε kvadrat)
11. ∀x(x ε velik)
12. ∃x(x ε bel)
13. ∀x(¬x ε majhen)
14. ∀x(¬x ε siv)
15. ∃x(¬x ε kvadrat)
16. ∀x(¬x ε trikotnik)
17. ¬(∃x(x ε velik))
18. ¬(∀x(x ε siv))
19. ¬(∀x(¬x ε srednje velikosti))
20. ¬(∀x(¬x ε velik))

[Graphics:HTMLFiles/40Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/40Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)