I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. A ε siv ∧ C ∉ majhen
2. D ∉ srednje velikosti ↔ D ∉ majhen
3. B ∉ trikotnik ↔ D ε trikotnik
4. A ∉ siv ↔ D ε siv
5. ¬(D ∉ majhen ↔ A ∉ trikotnik)
6. ¬(D ε siv ⊻ D ε petkotnik)
7. ¬(D ε majhen ∧ C ε velik)
8. ¬(D ∉ trikotnik → A ε bel)
9. ∃x(x ε velik)
10. ∀x(x ε velik)
11. ∃x(x ε bel)
12. ∀x(x ε trikotnik)
13. ∃x(¬x ε siv)
14. ∃x(¬x ε velik)
15. ∀x(¬x ε majhen)
16. ∀x(¬x ε petkotnik)
17. ¬(∀x(x ε petkotnik))
18. ¬(∃x(x ε petkotnik))
19. ¬(∃x(¬x ε bel))
20. ¬(∀x(¬x ε velik))

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)