I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. A ∉ velik ∧ C ∉ trikotnik
2. D ε kvadrat ↔ A ε petkotnik
3. C ∉ srednje velikosti ∧ A ∉ trikotnik
4. C ε bel ∨ A ∉ velik
5. ¬(A ∉ majhen ↔ D ε siv)
6. ¬(A ε petkotnik ∧ B ε srednje velikosti)
7. ¬(A ε srednje velikosti ↔ A ε kvadrat)
8. ¬(C ε velik → B ε trikotnik)
9. ∃x(x ε trikotnik)
10. ∃x(x ε srednje velikosti)
11. ∀x(x ε kvadrat)
12. ∀x(x ε petkotnik)
13. ∀x(¬x ε velik)
14. ∀x(¬x ε siv)
15. ∀x(¬x ε siv)
16. ∀x(¬x ε siv)
17. ¬(∀x(x ε majhen))
18. ¬(∀x(x ε bel))
19. ¬(∃x(¬x ε petkotnik))
20. ¬(∃x(¬x ε trikotnik))

[Graphics:HTMLFiles/35Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/35Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)