I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. C ∉ velik ∨ A ∉ trikotnik
2. A ε velik ⊻ B ε kvadrat
3. B ∉ majhen ⊻ D ε kvadrat
4. D ε majhen ↔ B ε velik
5. ¬(B ε bel ↔ C ε kvadrat)
6. ¬(D ∉ majhen → C ε siv)
7. ¬(A ∉ velik ↔ C ε petkotnik)
8. ¬(A ∉ kvadrat ∧ B ε majhen)
9. ∀x(x ε majhen)
10. ∃x(x ε bel)
11. ∃x(x ε majhen)
12. ∃x(x ε petkotnik)
13. ∃x(¬x ε kvadrat)
14. ∀x(¬x ε srednje velikosti)
15. ∃x(¬x ε trikotnik)
16. ∃x(¬x ε velik)
17. ¬(∃x(x ε bel))
18. ¬(∀x(x ε kvadrat))
19. ¬(∀x(¬x ε kvadrat))
20. ¬(∃x(¬x ε velik))

[Graphics:HTMLFiles/30Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/30Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)