I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. A ∉ trikotnik → D ε trikotnik
2. D ε siv ↔ D ∉ majhen
3. D ε bel ∧ D ε bel
4. D ∉ majhen ∧ B ε majhen
5. ¬(A ε majhen ∧ D ∉ trikotnik)
6. ¬(A ∉ srednje velikosti ∧ D ∉ trikotnik)
7. ¬(B ∉ trikotnik → A ε kvadrat)
8. ¬(A ∉ siv ∧ B ε srednje velikosti)
9. ∃x(x ε petkotnik)
10. ∀x(x ε petkotnik)
11. ∃x(x ε bel)
12. ∃x(x ε majhen)
13. ∃x(¬x ε srednje velikosti)
14. ∀x(¬x ε kvadrat)
15. ∃x(¬x ε majhen)
16. ∃x(¬x ε siv)
17. ¬(∀x(x ε majhen))
18. ¬(∀x(x ε siv))
19. ¬(∃x(¬x ε siv))
20. ¬(∃x(¬x ε kvadrat))

[Graphics:HTMLFiles/28Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/28Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)