I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. D ε majhen ∨ D ∉ bel
2. A ∉ petkotnik → B ∉ kvadrat
3. B ∉ siv → B ε velik
4. D ∉ srednje velikosti ⊻ D ∉ bel
5. ¬(B ∉ srednje velikosti ∨ D ε siv)
6. ¬(A ε kvadrat ∨ B ε siv)
7. ¬(B ∉ trikotnik → B ∉ kvadrat)
8. ¬(A ∉ bel ∨ A ∉ velik)
9. ∀x(x ε srednje velikosti)
10. ∃x(x ε bel)
11. ∀x(x ε siv)
12. ∃x(x ε velik)
13. ∃x(¬x ε trikotnik)
14. ∃x(¬x ε kvadrat)
15. ∃x(¬x ε velik)
16. ∀x(¬x ε kvadrat)
17. ¬(∃x(x ε velik))
18. ¬(∀x(x ε trikotnik))
19. ¬(∃x(¬x ε petkotnik))
20. ¬(∀x(¬x ε kvadrat))

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)