I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. C ε trikotnik → D ε majhen
2. C ε siv ⊻ D ∉ trikotnik
3. D ε velik ∨ D ∉ petkotnik
4. C ∉ kvadrat ∨ D ∉ majhen
5. ¬(A ∉ petkotnik → C ε petkotnik)
6. ¬(B ∉ bel ∨ B ∉ velik)
7. ¬(C ∉ bel ⊻ B ∉ srednje velikosti)
8. ¬(C ε srednje velikosti ↔ B ε siv)
9. ∃x(x ε trikotnik)
10. ∀x(x ε siv)
11. ∀x(x ε srednje velikosti)
12. ∃x(x ε velik)
13. ∃x(¬x ε srednje velikosti)
14. ∀x(¬x ε srednje velikosti)
15. ∀x(¬x ε majhen)
16. ∀x(¬x ε petkotnik)
17. ¬(∀x(x ε bel))
18. ¬(∃x(x ε velik))
19. ¬(∀x(¬x ε kvadrat))
20. ¬(∀x(¬x ε majhen))

[Graphics:HTMLFiles/17Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/17Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)