I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. C ε bel ∧ D ε bel
2. B ε siv ∨ D ∉ majhen
3. D ∉ majhen ∧ D ε kvadrat
4. B ∉ bel ⊻ D ∉ kvadrat
5. ¬(B ε majhen ↔ C ∉ kvadrat)
6. ¬(A ∉ velik → A ε majhen)
7. ¬(A ∉ petkotnik ∨ B ∉ velik)
8. ¬(D ∉ majhen ↔ D ∉ trikotnik)
9. ∃x(x ε trikotnik)
10. ∀x(x ε kvadrat)
11. ∀x(x ε srednje velikosti)
12. ∀x(x ε kvadrat)
13. ∃x(¬x ε petkotnik)
14. ∀x(¬x ε velik)
15. ∀x(¬x ε velik)
16. ∃x(¬x ε trikotnik)
17. ¬(∃x(x ε siv))
18. ¬(∀x(x ε kvadrat))
19. ¬(∃x(¬x ε siv))
20. ¬(∀x(¬x ε trikotnik))

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)