I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. B ε srednje velikosti ∧ B ∉ bel
2. A ∉ velik ⊻ B ∉ siv
3. C ε trikotnik ∨ A ε trikotnik
4. C ∉ majhen → A ∉ petkotnik
5. ¬(A ε velik ∧ A ∉ srednje velikosti)
6. ¬(B ∉ kvadrat ⊻ B ε petkotnik)
7. ¬(C ∉ kvadrat ∨ D ∉ trikotnik)
8. ¬(C ∉ srednje velikosti ∧ B ε siv)
9. ∀x(x ε siv)
10. ∀x(x ε srednje velikosti)
11. ∀x(x ε majhen)
12. ∀x(x ε bel)
13. ∀x(¬x ε kvadrat)
14. ∀x(¬x ε kvadrat)
15. ∃x(¬x ε petkotnik)
16. ∀x(¬x ε siv)
17. ¬(∀x(x ε majhen))
18. ¬(∀x(x ε velik))
19. ¬(∀x(¬x ε srednje velikosti))
20. ¬(∃x(¬x ε kvadrat))

[Graphics:HTMLFiles/15Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/15Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)