I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. C ε siv → B ∉ srednje velikosti
2. A ε bel ∧ C ∉ velik
3. D ε petkotnik ∧ D ∉ kvadrat
4. B ∉ bel ∨ C ∉ srednje velikosti
5. ¬(A ∉ trikotnik ⊻ C ∉ kvadrat)
6. ¬(D ∉ bel ∨ C ε siv)
7. ¬(D ∉ trikotnik ∨ D ε bel)
8. ¬(D ∉ siv ∨ B ∉ srednje velikosti)
9. ∃x(x ε velik)
10. ∀x(x ε kvadrat)
11. ∃x(x ε trikotnik)
12. ∃x(x ε srednje velikosti)
13. ∀x(¬x ε velik)
14. ∃x(¬x ε siv)
15. ∀x(¬x ε trikotnik)
16. ∀x(¬x ε velik)
17. ¬(∃x(x ε kvadrat))
18. ¬(∀x(x ε siv))
19. ¬(∃x(¬x ε majhen))
20. ¬(∀x(¬x ε srednje velikosti))

[Graphics:HTMLFiles/14Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/14Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)