I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. A ε kvadrat ↔ D ε siv
2. D ∉ velik ∧ B ∉ siv
3. B ε petkotnik ⊻ A ∉ velik
4. D ∉ srednje velikosti ⊻ C ∉ srednje velikosti
5. ¬(B ε petkotnik → C ∉ trikotnik)
6. ¬(B ε majhen ∧ B ∉ petkotnik)
7. ¬(D ∉ majhen ⊻ B ε trikotnik)
8. ¬(D ε siv ⊻ B ∉ srednje velikosti)
9. ∃x(x ε majhen)
10. ∀x(x ε trikotnik)
11. ∃x(x ε petkotnik)
12. ∀x(x ε velik)
13. ∃x(¬x ε siv)
14. ∃x(¬x ε petkotnik)
15. ∃x(¬x ε siv)
16. ∃x(¬x ε bel)
17. ¬(∀x(x ε siv))
18. ¬(∀x(x ε bel))
19. ¬(∀x(¬x ε siv))
20. ¬(∀x(¬x ε velik))

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)