I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. B ε trikotnik → B ∉ trikotnik
2. C ∉ bel ⊻ C ε siv
3. D ε petkotnik ⊻ D ∉ kvadrat
4. D ∉ srednje velikosti → C ε velik
5. ¬(A ε kvadrat ↔ C ∉ majhen)
6. ¬(C ∉ kvadrat ⊻ B ε petkotnik)
7. ¬(C ∉ trikotnik ∧ D ∉ petkotnik)
8. ¬(C ∉ kvadrat ∨ D ∉ velik)
9. ∃x(x ε srednje velikosti)
10. ∃x(x ε majhen)
11. ∀x(x ε trikotnik)
12. ∃x(x ε petkotnik)
13. ∀x(¬x ε srednje velikosti)
14. ∀x(¬x ε siv)
15. ∀x(¬x ε bel)
16. ∀x(¬x ε kvadrat)
17. ¬(∀x(x ε kvadrat))
18. ¬(∃x(x ε velik))
19. ¬(∃x(¬x ε siv))
20. ¬(∃x(¬x ε kvadrat))

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)