I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. D ∉ bel ∨ D ∉ petkotnik
2. B ε kvadrat ⊻ B ε majhen
3. D ε velik ⊻ A ∉ srednje velikosti
4. B ε srednje velikosti → B ∉ petkotnik
5. ¬(C ε majhen ∨ D ∉ petkotnik)
6. ¬(A ∉ bel ↔ B ∉ siv)
7. ¬(C ∉ bel → D ∉ petkotnik)
8. ¬(D ε kvadrat ∨ B ∉ velik)
9. ∃x(x ε kvadrat)
10. ∀x(x ε srednje velikosti)
11. ∃x(x ε majhen)
12. ∃x(x ε siv)
13. ∃x(¬x ε kvadrat)
14. ∀x(¬x ε kvadrat)
15. ∀x(¬x ε siv)
16. ∃x(¬x ε srednje velikosti)
17. ¬(∃x(x ε majhen))
18. ¬(∀x(x ε bel))
19. ¬(∀x(¬x ε bel))
20. ¬(∃x(¬x ε siv))

[Graphics:HTMLFiles/11Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/11Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)