I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. siv(A) ∨ kvadrat(A)
2. majhen(B) ∧ ¬bel(A)
3. ¬kvadrat(C) → ¬bel(A)
4. petkotnik(B) ∧ ¬trikotnik(D)
5. trikotnik(D) ∧ ¬trikotnik(B)
6. ¬petkotnik(C) ↔ ¬majhen(B)
7. ¬srednje velikosti(B) ∧ ¬kvadrat(D)
8. ¬(bel(D) ∧ srednje velikosti(A))
9. ¬(bel(C) ↔ siv(C))
10. ¬(¬petkotnik(C) ∧ srednje velikosti(A))
11. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(srednje velikosti(x) ∨ ¬velik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(kvadrat(x) ∧ ¬velik(y))
15. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → pod(x,y)))
16. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → desno od(x,y)))
17. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → manjši kot(x,y)))
18. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ pod(x,y)))
19. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ večji kot(x,y)))
20. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ desno od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/9Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/9Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)