I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬majhen(C) ⊻ trikotnik(B)
2. srednje velikosti(B) ∨ velik(A)
3. ¬velik(B) → velik(C)
4. ¬siv(A) ∧ petkotnik(D)
5. kvadrat(D) ∨ velik(A)
6. siv(C) ∨ srednje velikosti(D)
7. siv(B) ∨ velik(A)
8. ¬(¬trikotnik(B) → bel(C))
9. ¬(srednje velikosti(A) ∧ ¬siv(C))
10. ¬(petkotnik(C) ↔ velik(C))
11. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(majhen(x) ∧ ¬majhen(y))
14. ∃x∀y ≠ x(trikotnik(x) ∧ kvadrat(y))
15. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → desno od(x,y)))
16. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → nad(x,y)))
17. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ večji kot(x,y)))
19. ∀x(velik lik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ desno od(x,y)))
20. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ pod(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/8Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/8Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)