I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬velik(D) ⊻ ¬velik(A)
2. trikotnik(C) → ¬petkotnik(A)
3. ¬kvadrat(B) → ¬srednje velikosti(A)
4. ¬majhen(B) ↔ kvadrat(D)
5. siv(D) ∨ ¬trikotnik(D)
6. ¬velik(D) ↔ petkotnik(C)
7. kvadrat(C) → bel(A)
8. ¬(¬velik(C) ∧ ¬petkotnik(D))
9. ¬(majhen(C) ⊻ siv(B))
10. ¬(trikotnik(C) ∧ majhen(A))
11. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∨ ¬siv(y))
14. ∃x∀y ≠ x(kvadrat(x) ∨ kvadrat(y))
15. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → manjši kot(x,y)))
16. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → večji kot(x,y)))
17. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → levo od(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ desno od(x,y)))
19. ∀x(velik lik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ levo od(x,y)))
20. ∀x(trikotnik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ večji kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/7Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/7Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)