I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. siv(A) ∨ ¬trikotnik(A)
2. kvadrat(B) → ¬srednje velikosti(D)
3. ¬trikotnik(C) ⊻ srednje velikosti(B)
4. ¬majhen(A) → ¬siv(B)
5. ¬kvadrat(B) ↔ ¬petkotnik(B)
6. ¬bel(B) ↔ kvadrat(C)
7. petkotnik(A) → ¬bel(B)
8. ¬(trikotnik(C) ⊻ ¬velik(B))
9. ¬(¬bel(B) ∨ ¬siv(B))
10. ¬(majhen(C) ⊻ ¬petkotnik(B))
11. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∧ trikotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(velik(x) ∧ ¬velik(y))
15. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → manjši kot(x,y)))
16. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(lik srednje velikosti(y) → pod(x,y)))
17. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → manjši kot(x,y)))
18. ∀x(trikotnik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ levo od(x,y)))
19. ∀x(velik lik(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ desno od(x,y)))
20. ∀x(bel lik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ pod(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/5Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/5Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)