I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬velik(D) ∨ siv(D)
2. ¬trikotnik(B) ∧ ¬bel(A)
3. ¬petkotnik(C) → ¬majhen(A)
4. srednje velikosti(A) ⊻ ¬srednje velikosti(B)
5. ¬kvadrat(B) ⊻ ¬trikotnik(C)
6. srednje velikosti(D) → ¬bel(B)
7. petkotnik(B) ∧ ¬velik(B)
8. ¬(¬bel(C) ∨ siv(B))
9. ¬(¬bel(C) → ¬siv(B))
10. ¬(¬kvadrat(B) ↔ ¬siv(C))
11. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬majhen(x) ∨ srednje velikosti(y))
14. ∃x∀y ≠ x(majhen(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
15. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → desno od(x,y)))
16. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → desno od(x,y)))
17. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → levo od(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ manjši kot(x,y)))
19. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ desno od(x,y)))
20. ∀x(trikotnik(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ pod(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/50Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/50Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)