I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. petkotnik(C) ⊻ ¬petkotnik(C)
2. bel(C) ⊻ ¬petkotnik(D)
3. ¬majhen(B) ⊻ ¬majhen(C)
4. ¬kvadrat(A) → ¬petkotnik(B)
5. ¬petkotnik(D) ↔ bel(A)
6. ¬trikotnik(B) ↔ ¬bel(D)
7. ¬velik(B) ∧ ¬trikotnik(B)
8. ¬(¬trikotnik(B) → ¬trikotnik(B))
9. ¬(bel(D) ⊻ bel(A))
10. ¬(siv(C) → ¬majhen(B))
11. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬kvadrat(x) ∨ ¬bel(y))
14. ∃x∀y ≠ x(petkotnik(x) ∨ ¬petkotnik(y))
15. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → desno od(x,y)))
16. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → večji kot(x,y)))
17. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → levo od(x,y)))
18. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ desno od(x,y)))
19. ∀x(bel lik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ pod(x,y)))
20. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ pod(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/4Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/4Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)