I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬velik(B) ∧ ¬siv(C)
2. majhen(B) ⊻ velik(A)
3. ¬siv(D) ∨ ¬kvadrat(D)
4. siv(C) ⊻ kvadrat(A)
5. srednje velikosti(D) ∨ ¬siv(A)
6. majhen(A) ↔ bel(C)
7. bel(D) ⊻ petkotnik(C)
8. ¬(¬velik(B) ∨ petkotnik(D))
9. ¬(¬petkotnik(B) → ¬siv(C))
10. ¬(trikotnik(A) ∧ ¬siv(C))
11. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬trikotnik(x) ∨ majhen(y))
14. ∃x∀y ≠ x(bel(x) ∨ ¬trikotnik(y))
15. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → desno od(x,y)))
16. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → manjši kot(x,y)))
17. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → manjši kot(x,y)))
18. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ manjši kot(x,y)))
19. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ desno od(x,y)))
20. ∀x(bel lik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ pod(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/49Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/49Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)