I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. siv(C) ⊻ bel(B)
2. ¬velik(A) ∧ ¬kvadrat(D)
3. siv(B) ∨ kvadrat(C)
4. ¬majhen(C) ⊻ ¬kvadrat(B)
5. srednje velikosti(D) → kvadrat(C)
6. ¬siv(B) ↔ ¬bel(B)
7. srednje velikosti(B) ⊻ siv(B)
8. ¬(¬petkotnik(B) → trikotnik(D))
9. ¬(¬siv(C) ∧ ¬petkotnik(C))
10. ¬(petkotnik(C) → ¬majhen(B))
11. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ petkotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(velik(x) ∨ ¬kvadrat(y))
15. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → pod(x,y)))
16. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → levo od(x,y)))
17. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(bel lik(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ manjši kot(x,y)))
19. ∀x(bel lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ levo od(x,y)))
20. ∀x(trikotnik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ nad(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/48Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/48Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)