I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬trikotnik(C) → ¬velik(A)
2. petkotnik(C) ↔ srednje velikosti(C)
3. ¬srednje velikosti(B) → ¬petkotnik(C)
4. petkotnik(A) ∧ majhen(C)
5. ¬kvadrat(B) ∧ bel(A)
6. kvadrat(A) ⊻ majhen(B)
7. ¬srednje velikosti(B) ∨ siv(A)
8. ¬(petkotnik(A) ⊻ ¬majhen(A))
9. ¬(kvadrat(D) ↔ ¬majhen(D))
10. ¬(kvadrat(D) ↔ petkotnik(D))
11. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(srednje velikosti(x) ∨ ¬petkotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∨ trikotnik(y))
15. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → večji kot(x,y)))
16. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → pod(x,y)))
17. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → desno od(x,y)))
18. ∀x(siv lik(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ večji kot(x,y)))
19. ∀x(trikotnik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ levo od(x,y)))
20. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ desno od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/47Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/47Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)