I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. bel(B) ∨ ¬siv(D)
2. ¬kvadrat(C) ↔ majhen(C)
3. kvadrat(B) ∧ ¬siv(B)
4. velik(C) ∧ ¬srednje velikosti(C)
5. ¬majhen(B) ∧ ¬kvadrat(B)
6. petkotnik(B) ⊻ majhen(B)
7. petkotnik(A) → velik(A)
8. ¬(trikotnik(B) ⊻ bel(B))
9. ¬(¬siv(A) ∨ ¬siv(B))
10. ¬(¬trikotnik(A) → majhen(C))
11. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∨ ¬bel(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬bel(x) ∨ siv(y))
15. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(velik lik(y) → večji kot(x,y)))
16. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → pod(x,y)))
17. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → levo od(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ manjši kot(x,y)))
19. ∀x(bel lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ levo od(x,y)))
20. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ večji kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/46Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/46Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)