I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬petkotnik(C) → velik(D)
2. srednje velikosti(A) ∨ ¬trikotnik(B)
3. ¬srednje velikosti(B) ∨ srednje velikosti(A)
4. srednje velikosti(D) ⊻ majhen(B)
5. majhen(C) → ¬siv(C)
6. ¬velik(C) ↔ ¬majhen(B)
7. majhen(B) ∨ ¬petkotnik(B)
8. ¬(bel(C) ∨ velik(B))
9. ¬(¬trikotnik(C) ∧ bel(D))
10. ¬(¬kvadrat(B) ∧ ¬trikotnik(D))
11. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∧ ¬bel(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬petkotnik(x) ∧ trikotnik(y))
15. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → pod(x,y)))
16. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → nad(x,y)))
17. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → manjši kot(x,y)))
18. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ pod(x,y)))
19. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ levo od(x,y)))
20. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ večji kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/45Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/45Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)