I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬bel(D) ↔ ¬srednje velikosti(C)
2. ¬srednje velikosti(A) → trikotnik(A)
3. bel(D) ∧ petkotnik(D)
4. petkotnik(B) → srednje velikosti(D)
5. ¬bel(D) → ¬siv(A)
6. trikotnik(C) ↔ petkotnik(A)
7. trikotnik(B) → ¬srednje velikosti(B)
8. ¬(¬bel(D) → ¬petkotnik(D))
9. ¬(¬srednje velikosti(A) ∧ ¬bel(C))
10. ¬(¬bel(B) ∨ bel(A))
11. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∧ ¬siv(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬trikotnik(x) ∨ velik(y))
15. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → desno od(x,y)))
16. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → manjši kot(x,y)))
17. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → desno od(x,y)))
18. ∀x(bel lik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ večji kot(x,y)))
19. ∀x(velik lik(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ pod(x,y)))
20. ∀x(velik lik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ levo od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/44Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/44Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)