I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬srednje velikosti(C) ∧ trikotnik(D)
2. majhen(B) → ¬velik(C)
3. kvadrat(D) ∧ ¬velik(D)
4. ¬siv(D) ∨ kvadrat(A)
5. ¬srednje velikosti(D) → majhen(D)
6. kvadrat(A) ∧ majhen(D)
7. ¬trikotnik(B) ↔ siv(A)
8. ¬(trikotnik(A) ⊻ srednje velikosti(B))
9. ¬(siv(C) → bel(D))
10. ¬(¬velik(B) ⊻ ¬srednje velikosti(A))
11. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ majhen(y))
14. ∃x∀y ≠ x(srednje velikosti(x) ∧ ¬srednje velikosti(y))
15. ∃x(majhen lik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → levo od(x,y)))
16. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(lik srednje velikosti(y) → levo od(x,y)))
17. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ manjši kot(x,y)))
19. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ večji kot(x,y)))
20. ∀x(trikotnik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ večji kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/43Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/43Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)