I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬majhen(B) → ¬majhen(D)
2. srednje velikosti(D) ∨ ¬siv(D)
3. velik(B) ∨ ¬srednje velikosti(A)
4. velik(C) ⊻ petkotnik(D)
5. trikotnik(B) ∨ kvadrat(B)
6. kvadrat(C) ∧ majhen(D)
7. siv(A) ∨ trikotnik(B)
8. ¬(¬trikotnik(B) ↔ ¬srednje velikosti(A))
9. ¬(trikotnik(C) ∨ srednje velikosti(C))
10. ¬(¬bel(A) → ¬majhen(A))
11. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(velik(x) ∨ trikotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬siv(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
15. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → nad(x,y)))
16. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → večji kot(x,y)))
17. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(lik srednje velikosti(y) → nad(x,y)))
18. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ nad(x,y)))
19. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ nad(x,y)))
20. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ desno od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/41Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/41Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)