I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬velik(C) ∧ bel(D)
2. ¬velik(C) ⊻ bel(B)
3. petkotnik(B) ∨ trikotnik(C)
4. bel(B) ∨ ¬velik(D)
5. ¬srednje velikosti(D) ∨ siv(C)
6. ¬trikotnik(A) → ¬petkotnik(B)
7. ¬velik(B) → majhen(D)
8. ¬(¬bel(B) ⊻ ¬bel(C))
9. ¬(¬petkotnik(B) ⊻ ¬majhen(B))
10. ¬(¬trikotnik(D) ⊻ ¬trikotnik(D))
11. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(bel(x) ∧ siv(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬petkotnik(x) ∨ ¬srednje velikosti(y))
15. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → desno od(x,y)))
16. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → levo od(x,y)))
17. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(trikotnik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ levo od(x,y)))
19. ∀x(velik lik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ nad(x,y)))
20. ∀x(bel lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ nad(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/40Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/40Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)