I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬bel(A) ∧ majhen(B)
2. majhen(A) → velik(C)
3. petkotnik(D) ↔ ¬bel(A)
4. ¬bel(D) ∨ srednje velikosti(A)
5. ¬trikotnik(D) → trikotnik(A)
6. ¬trikotnik(D) ↔ ¬petkotnik(B)
7. srednje velikosti(C) ⊻ ¬srednje velikosti(B)
8. ¬(trikotnik(D) ⊻ petkotnik(D))
9. ¬(¬petkotnik(C) ∨ ¬srednje velikosti(B))
10. ¬(kvadrat(B) → bel(A))
11. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(trikotnik(x) ∨ siv(y))
14. ∃x∀y ≠ x(bel(x) ∧ ¬kvadrat(y))
15. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → levo od(x,y)))
16. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → nad(x,y)))
17. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → pod(x,y)))
18. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ desno od(x,y)))
19. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ desno od(x,y)))
20. ∀x(bel lik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ nad(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/3Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/3Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)