I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. siv(B) → ¬majhen(A)
2. ¬velik(A) ↔ majhen(A)
3. ¬trikotnik(A) ∧ bel(C)
4. ¬trikotnik(A) → ¬bel(D)
5. srednje velikosti(B) ∨ velik(A)
6. kvadrat(A) ∨ ¬siv(D)
7. ¬bel(B) ⊻ ¬majhen(B)
8. ¬(majhen(C) ↔ ¬trikotnik(C))
9. ¬(¬velik(B) ⊻ ¬trikotnik(A))
10. ¬(¬siv(A) → majhen(A))
11. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(pod(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(siv(x) ∧ ¬velik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(majhen(x) ∨ kvadrat(y))
15. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → levo od(x,y)))
16. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → levo od(x,y)))
17. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → večji kot(x,y)))
18. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ desno od(x,y)))
19. ∀x(siv lik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ desno od(x,y)))
20. ∀x(kvadrat(x) → ∃y(trikotnik(y) ∧ manjši kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)