I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬petkotnik(C) ∧ ¬velik(C)
2. ¬kvadrat(C) ↔ ¬petkotnik(D)
3. siv(D) ∨ srednje velikosti(D)
4. srednje velikosti(C) ∧ ¬petkotnik(A)
5. trikotnik(C) ∧ kvadrat(B)
6. petkotnik(D) → ¬petkotnik(D)
7. ¬velik(C) ⊻ srednje velikosti(C)
8. ¬(petkotnik(A) ↔ ¬velik(C))
9. ¬(kvadrat(C) ↔ bel(C))
10. ¬(trikotnik(B) → majhen(B))
11. ∃x∀y ≠ x(desno od(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(trikotnik(x) ∧ majhen(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬majhen(x) ∨ velik(y))
15. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → pod(x,y)))
16. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → desno od(x,y)))
17. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → levo od(x,y)))
18. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ desno od(x,y)))
19. ∀x(siv lik(x) → ∃y(majhen lik(y) ∧ nad(x,y)))
20. ∀x(lik srednje velikosti(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ manjši kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/38Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/38Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)