I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. trikotnik(B) ∨ ¬petkotnik(A)
2. majhen(A) ↔ ¬velik(B)
3. ¬srednje velikosti(C) ∧ velik(B)
4. velik(D) ⊻ ¬kvadrat(B)
5. ¬bel(A) ⊻ ¬velik(C)
6. trikotnik(D) ↔ ¬trikotnik(C)
7. ¬siv(A) → ¬petkotnik(D)
8. ¬(srednje velikosti(A) ∨ srednje velikosti(B))
9. ¬(¬kvadrat(D) ↔ kvadrat(C))
10. ¬(trikotnik(B) ⊻ kvadrat(B))
11. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(velik(x) ∧ velik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ ¬majhen(y))
15. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → desno od(x,y)))
16. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(petkotnik(y) → nad(x,y)))
17. ∃x(trikotnik(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → levo od(x,y)))
18. ∀x(siv lik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ levo od(x,y)))
19. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ nad(x,y)))
20. ∀x(siv lik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ nad(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/37Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/37Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)