I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬petkotnik(B) ⊻ ¬siv(B)
2. ¬srednje velikosti(A) ↔ kvadrat(C)
3. ¬velik(A) ↔ bel(D)
4. ¬petkotnik(D) ∨ kvadrat(C)
5. majhen(B) ∨ ¬trikotnik(C)
6. ¬bel(A) ⊻ ¬trikotnik(A)
7. bel(D) ↔ ¬majhen(B)
8. ¬(¬bel(D) ∧ kvadrat(B))
9. ¬(¬kvadrat(B) ∨ srednje velikosti(B))
10. ¬(velik(A) ↔ ¬velik(A))
11. ∃x∀y ≠ x(večji kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(¬petkotnik(x) ∧ ¬petkotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(¬srednje velikosti(x) ∧ srednje velikosti(y))
15. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → večji kot(x,y)))
16. ∃x(petkotnik(x) ∧ ∀y(siv lik(y) → nad(x,y)))
17. ∃x(siv lik(x) ∧ ∀y(trikotnik(y) → manjši kot(x,y)))
18. ∀x(siv lik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ levo od(x,y)))
19. ∀x(bel lik(x) → ∃y(bel lik(y) ∧ manjši kot(x,y)))
20. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(petkotnik(y) ∧ pod(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/36Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/36Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)