I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. srednje velikosti(D) → ¬kvadrat(D)
2. bel(B) → trikotnik(C)
3. ¬velik(D) ↔ bel(B)
4. srednje velikosti(D) ∧ ¬trikotnik(D)
5. ¬velik(B) ⊻ ¬majhen(D)
6. majhen(C) ∧ ¬petkotnik(D)
7. ¬kvadrat(A) ↔ ¬srednje velikosti(B)
8. ¬(petkotnik(A) ↔ siv(B))
9. ¬(¬kvadrat(D) ∨ velik(C))
10. ¬(majhen(C) ∧ velik(C))
11. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(levo od(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(trikotnik(x) ∨ petkotnik(y))
14. ∃x∀y ≠ x(majhen(x) ∨ ¬bel(y))
15. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(lik srednje velikosti(y) → manjši kot(x,y)))
16. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → desno od(x,y)))
17. ∃x(lik srednje velikosti(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → nad(x,y)))
18. ∀x(velik lik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ nad(x,y)))
19. ∀x(majhen lik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ manjši kot(x,y)))
20. ∀x(velik lik(x) → ∃y(lik srednje velikosti(y) ∧ desno od(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/35Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/35Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)