I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 9. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test D

1. ¬petkotnik(C) ↔ trikotnik(D)
2. petkotnik(C) ↔ ¬bel(D)
3. ¬srednje velikosti(B) ⊻ ¬siv(C)
4. ¬velik(C) → ¬velik(C)
5. ¬srednje velikosti(A) → ¬srednje velikosti(C)
6. ¬siv(A) ∧ ¬majhen(B)
7. srednje velikosti(A) ∨ majhen(A)
8. ¬(¬kvadrat(D) ⊻ siv(C))
9. ¬(¬bel(A) ∨ ¬siv(D))
10. ¬(bel(C) ∧ kvadrat(B))
11. ∃x∀y ≠ x(manjši kot(x,y))
12. ∃x∀y ≠ x(nad(x,y))
13. ∀x∃y ≠ x(kvadrat(x) ∧ bel(y))
14. ∃x∀y ≠ x(velik(x) ∨ trikotnik(y))
15. ∃x(kvadrat(x) ∧ ∀y(majhen lik(y) → večji kot(x,y)))
16. ∃x(bel lik(x) ∧ ∀y(kvadrat(y) → nad(x,y)))
17. ∃x(velik lik(x) ∧ ∀y(bel lik(y) → desno od(x,y)))
18. ∀x(bel lik(x) → ∃y(siv lik(y) ∧ pod(x,y)))
19. ∀x(siv lik(x) → ∃y(kvadrat(y) ∧ manjši kot(x,y)))
20. ∀x(petkotnik(x) → ∃y(velik lik(y) ∧ večji kot(x,y)))

[Graphics:HTMLFiles/34Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/34Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 7, 2005)